Duurzaamheid

We maken bewust en gestaag vooruitgang in het ontwikkelen en bereiken van onze duurzaamheidsdoelen en we zullen blijven zoeken naar meer mogelijkheden om de vooruitgang te versnellen. Ondertussen is onze belangrijkste focus voor 2023 het verder ontwikkelen van de activiteiten van Toyotomi Recycle Co., Ltd. en het stellen van ambitieuze doelen met betrekking tot de introductie van duurzamere verpakkingen.

Onze vooruitgang

Sinds 2015 is Toyotomi Recycle Co., Ltd. in Japan opgericht met als doel gebruikte producten te recyclen en de mogelijkheid tot hergebruik te promoten. Sinds enkele jaren zamelt Toyotomi Co. Japan via hun lokale filialen gebruikte kachels in. Na controle van de staat worden de kachels die mogelijk gerepareerd kunnen worden, gescheiden van de goederen die niet gerepareerd kunnen worden. Als ze eenmaal onherstelbaar zijn verklaard, worden deze apparaten gedemonteerd in onderdelen, die op hun beurt ook worden gecontroleerd op de mogelijkheid voor hergebruik.

Alle onderdelen die opnieuw kunnen worden gebruikt, worden bewaard als reserveonderdelen, andere worden overgedragen aan onze recyclingpartners of schrootfabrieken.

Onze bijdrage aan een duurzame wereld is nu belangrijker dan ooit. Wereldwijd staan natuurlijke hulpbronnen onder druk. Vandaag de dag duurt het anderhalf jaar om te produceren wat we in een jaar verbruiken. Het doel van Toyotomi is om eenvoudige oplossingen te creëren om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te optimaliseren en duurzaamheid op termijn rendabel te maken. Al onze kachels bestaan voor minstens 92% uit recyclebaar materiaal en ons doel is om dit binnenkort naar 100% te brengen.

Onze initiatieven

Sinds enkele jaren focust Toyotomi zich op specifieke duurzame verpakkingsdoelen, zoals recycleerbaarheid, materiaal- en volume-efficiëntie, verantwoorde vezelsourcing, het elimineren van ongunstige materialen en het promoten van gerecycleerde of hernieuwbare materialen.  Naast het permanent onderzoeken van de mogelijkheid om het gewicht van onze PET blikken te verminderen of het bestuderen van biogebaseerde materialen, introduceerden we onlangs een nieuwe verpakking voor onze reserveonderdelen en accessoires gemaakt van “papiergras”.

Toyotomi past zijn kachels van het FF-type aan om te kunnen werken op Neste Renewable Fuel (Next BTL), een niet-fossiele, emissiearme hernieuwbare brandstof. Neste Next BTL is een waterstofbehandelde plantaardige olie (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) gemaakt van 100% duurzaam gewonnen hernieuwbare grondstoffen zoals afgewerkt frituurvet en dierlijk vet uit afval van de voedingsindustrie en resulteert in maar liefst 75-95% minder uitstoot van broeikasgassen (BKG) gedurende de levenscyclus van de brandstof in vergelijking met fossiele brandstof voor kachels, zoals traditionele paraffinemengsels.

Graspapier heeft enorm potentieel als nieuw verpakkingsalternatief

Ons meest recente initiatief op het gebied van duurzaamheid is de introductie van een nieuwe verpakking van “graspapier” ter vervanging van onze eerdere verpakkingen voor reserveonderdelen, die waren gemaakt van plastic in combinatie met karton.

Graspapier kan worden gebruikt voor boeken, kantoorpapier maar ook voor verpakkingen. Voor de productie van het nieuwe substraat waarvan graspapier wordt gemaakt, is 50% minder energie en chemicaliën nodig in vergelijking met het gebruik van chemische cellulose uit hout. Graspapier wordt gemaakt van verse vezelpulp, met als grondstof zongedroogd gras. Naast minder energie en chemicaliën bespaart het ook water (6000 liter water in vergelijking met alternatieve processen) en is er 4,8 keer minder kooldioxide nodig voor de productie van graspapier.

Graspapier heeft een enorm potentieel als nieuw verpakkingsalternatief en Toyotomi zal blijven zoeken naar verdere toepassingen binnen hun productassortiment.