PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u onze website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de website aan te bieden en te verbeteren. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Definities

In het kader van dit privacybeleid:

 • Affiliate verwijst naar een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten met stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuursbevoegdheden.
 • Onderneming (in deze overeenkomst aangeduid als “de onderneming”, “wij”, “ons” of “onze”) verwijst naar Toyotomi Europe Sales B.V., Binnenveld 11, 5462 GK Veghel.
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot de website of deze gebruikt, of het bedrijf of de andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot de website of deze gebruikt, zoals van toepassing.
 • Website verwijst naar www.toyotomi.nl
 • Serviceprovider betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of individuen die door het bedrijf in dienst worden genomen om de website te faciliteren, om de website namens het bedrijf te leveren, om diensten met betrekking tot de website uit te voeren of om het bedrijf te helpen analyseren hoe de website wordt gebruikt.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de website, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op je computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de gegevens van je surfgeschiedenis op die website bevatten.
 • Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de website of door de website-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Gegevens verzamelen en gebruiken

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze website kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, postcode, stad
 • Factuur geüpload
 • Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de website.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres (bijv. IP-adres) van uw apparaat, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze website die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaataanduidingen en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de website bezoekt met of via een mobiel apparaat, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het besturingssysteem van uw mobiele apparaat, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze website bezoekt of wanneer u de website bezoekt via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze website te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die worden gebruikt zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en om onze website te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken zijn onder andere

 • Cookies of browsercookies: een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze website niet kunt gebruiken. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, kan onze website cookies gebruiken.
 • Webbakens: bepaalde delen van onze website en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaald deel en het controleren van de integriteit van het systeem en de server).

Cookies kunnen “permanente” of “sessiecookies” zijn. Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze website aan te bieden en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze website.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van een ander contract met ons via de website.
 • Om contact met u op te nemen: via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen over de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, wanneer dit nodig of redelijk is voor de implementatie ervan.
 • Om u te voorzien van: nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij persoonlijke gegevens in ons bezit over onze websitegebruikers deel uitmaken van de overgedragen activa.
 • Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze website, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

We kunnen uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties delen:

 • Met dienstverleners: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met dienstverleners om het gebruik van onze website te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Met gelieerde ondernemingen: we kunnen uw gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van deze gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze dit privacybeleid naleven. Gelieerde bedrijven zijn onder andere ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.
 • Met zakelijke partners: we kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of op een andere manier interactie hebt in de openbare gedeelten met andere gebruikers, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk buiten de openbare gedeelten worden verspreid.
 • Met uw toestemming: we kunnen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming vrijgeven voor andere doeleinden.

Bewaren van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze website te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het bedrijf en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met die overdracht.

Het bedrijf zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Uw persoonlijke gegevens verwijderen

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld te verwijderen of om ons te vragen u hierbij te helpen.

Onze website kan u de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over u van de website te verwijderen.

U kunt contact met ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, of om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren als we daartoe een wettelijke verplichting of rechtsgrondslag hebben.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onder een ander privacybeleid komen te vallen.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het bedrijf kan uw persoonsgegevens bekendmaken indien het te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of het eigendom van het bedrijf beschermen en verdedigen
 • Mogelijk wangedrag in verband met de website te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van je persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om je persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Koppelingen naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We zullen de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen: